DUNIA ISLAM

Tunjuk Perasaan Berlaku Hampir Di Seluruh Negara Umat Islam Hari Ini.

KAABAH

Kota Kelahiran Baginda Nabi Muhammad SAW.

TEKNOLOGI ILMU DAN NIKMAT DARI ALLAH

Teknologi Seumpama Pisau.Memberi Manfaat Jika Digunakan Untuk Kebaikan. Mudarat Jika Digunakan Untuk Jalan Kebatilan.

IQRA

Bacalah, Dengan Nama Tuhanmu Yang Menjadikan Kamu Dari Segumpal Darah...

TAURAT-INJIL-AL QURAN

Taurat dan Injil Disempurnakan Dengan Turunnya Al Quran.

Selasa, 17 Jun 2008

PETANDA DI ANUGERAHKAN ALLAH KEBAIKAN


Menurut Syaqiq Al Balkhi, sekiranya ada lima petanda ini, ia merupakan anugerah atau kebaikan yang diberikan Allah terhadap diri seseorang insan itu.

1. Sikap hati yang lembut
2. Menitis air mata sesalan kerana dosa yang telah dilakukan
3. Zuhud, iaitu tidak mementingkan keduniaan dengan segala kekayaan dan kemegahannya
4. Tidak banyak angan-angan kosong berkaitan keduniaan
5. Memiliki kesedaran terhadap Allah (Menyembah Allah dalam keadaan 'sedar')

Manakala, sekiranya ada lima tanda ini pada diri seseorang itu, maka situasinya kritikal dan bahaya iaitu :

1. Hati yang keras
2. Mata yang tidak pernah menitiskan air mata kerana tiada sesalan pada dosanya
3. Amat cinta kepada dunia dan keduniaan
4. Banyak angan-angan kosong tentang kehidupan keduniaan
5. Tidak ada kesedaran dan tidak ada malu


Manakala menurut Nabi Besar Muhammad s.a.w., ada empat sifat pada orang-orang yang baik iaitu :

1. Boleh diamanahkan
2. Menepati janji
3. Tidak berdusta
4. Bila berbincang, tidak bersikap kasar dan tidak menyakitkan hati

Manakala empat lagi menurut Nabi Muhammad s.a.w., adalah tanda-tanda sikap mereka yang tidak baik iaitu :

1. Tidak amanah
2. Mungkir janji
3. Suka berdusta
4. Bila berbincang, gembar bergaduh dan menyakiti hati orang lain

Sabtu, 14 Jun 2008

AL FURQAN -PEMBEZA ANTARA HAK DAN BATIL


Maha Suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqaan (pembeza antara hak dan batil iaitu al-Qur'an) kepada hamba-Nya, agar ia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam.

Kepunyaan-Nya-lah kerajaan langit dan bumi, dan Dia tidak mempunyai anak, dan tidak ada sekutu bagi-Nya dalam kekuasaan-Nya, dan Dia telah menciptakan segala sesuatu, dan Dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya.

Kemudian mereka mengambil Ilah selain Dia untuk disembah, yang tidak menciptakan sesuatu apa pun, bahkan mereka sendiri pun diciptakan dan tidak kuasa untuk menolak sesuatu kemudaratan dari dirinya dan tidak pula untuk mengambil sesuatu kemanfaatan dan tidak kuasa mematikan, menghidupkan dan tidak pula membangkitkan

Dan orang-orang kafir berkata:"al-Quran ini tidak lain hanyalah kebohongan yang diada-adakan oleh Muhammad, dan dia dibantu oleh kaum yang lain; maka sesungguhnya mereka telah berbuat suatu kezaliman dan dusta yang besar.

Katakanlah:"al-Quran itu diturunkan Allah Yang mengetahui segala rahsia di langit dan bumi. Sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang
Dan apabila mereka melihat kamu Muhammad, mereka hanyalah menjadikan kamu sebagai ejekan dengan mengatakan :"Ini kah orangnya yang diutus Allah sebagai Rasul?"

Berkatalah orang-orang yang tidak menanti-nanti pertemuannya dengan Kami:"Mengapakah tidak diturunkan kepada kita malaikat atau mengapa kita tidak melihat Tuhan kita" Sesungguhnya mereka menganggap besar diri mereka dan mereka benar-benar sangat melampaui batas dalam melakukan kezaliman

Dan mereka berkata:"Mengapa Rasul ini memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar Mengapa tidak diturunkan kepadanya seorang malaikat agar malaikat itu memberikan peringatan bersama-sama dengan dia.

Dan Kami tidak mengutus rasul-rasul sebelum ini, melainkan mereka memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar. Dan Kami jadikan sebahagian kamu cubaan bagi yang lain. Sanggup kah kamu bersabar Dan Tuhanmu Maha Melihat.

Berkatalah orang-orang kafir:"Mengapa al-Quran itu tidak diturunkan kepadanya sekali turun saja?"; Demikianlah supaya Kami perkuatkan hati mu dengannya dan Kami membacakannya secara tartil (teratur dan benar).

Dan apabila dikatakan kepada mereka". Sujudlah kamu sekalian kepada Yang Maha Penyayang", mereka menjawab:"Siapakah Yang Maha Penyayang itu Apakah kami akan sujud kepada Tuhan Yang kamu perintahkan kami bersujud kepada-Nya, dan perintah sujud itu menambah mereka jauh dari iman.

Dan seperti itulah, telah Kami adakan bagi tiap-tiap nabi, musuh dari kalangan orang-orang yang berdosa. Dan cukuplah Tuhanmu menjadi Pemberi petunjuk dan Penolong. Maka janganlah kamu mengikuti orang-orang kafir, dan berjihadlah terhadap mereka dengan al-Quran dengan jihad yang besar.

Dan hamba-hamba yang baik dari Tuhan Yang Maha Penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandungi keselamatan.

Dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Tuhan mereka. Dan orang-orang yang berkata:"Ya Tuhan kami, jauhkan azab jahanam dari kami, sesungguhnya azabnya itu adalah kebinasaan yang kekal".

Dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebih-lebihan, dan tidak pula kikir, dan adalah perbelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian.

Dan orang-orang yang tidak menyembah Ilah yang lain berserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan demikian itu, nescaya dia mendapat pembalasan dosanya,

Dan orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu, dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka lalui saja dengan menjaga kehormatan dirinya

Dan orang-orang yang apabila diberi peringatan dengan ayat-ayat Tuhan mereka, mereka tidaklah menghadapinya sebagai orang-orang yang tuli dan buta. Dan orang-orang yang berkata:"Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa.
Dan orang yang bertaubat dan mengerjakan amal soleh, maka sesungguhnya dia bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Mereka itulah orang yang dibalas dengan martabat yang tinggi dalam syurga karena kesabaran mereka dan mereka disambut dengan penghormatan dan ucapan selamat di dalamnya dan mereka kekal di dalamnya. Syurga itu sebaik-baik tempat menetap dan tempat kediaman.

Dan bertawakallah kepada Allah Yang Hidup Kekal Yang tidak mati, dan bertasbihlah dengan memuji-Nya. Dan cukuplah Dia Maha Mengetahui dosa-dosa hamba-hamba-Nya.
Dan ingatlah hari ketika langit pecah belah mengeluarkan kabut dan diturunkanlah malaikat bergelombang-gelombang dan Kerajaan yang hak pada hari itu adalah kepunyaan Tuhan Yang Maha Pemurah. Dan adalah hari itu, hari yang penuh kesukaran bagi orang-orang yang kafir.

Beringatlah!!


INSAN PENZAHIRAN SIFA-SIFAT ALLAH

Allah ciptakan manusia dengan kedua-dua tangan-Nya. Dua tangan di sini bermaksud dua sifat Allah. Dua sifat itu ialah sifat Jamal dan Jalal. Sifat Jamal ialah sifat indah, lemah lembut, cinta dan segala yang baik. Sifat Jalal ialah sifat penyiksa, pemusnah, penghukum dan segala yang buruk dan menggerunkan.


Manusia itu ibadat cermin yang ada dua sisi atau dua muka. Satu sisi berkilat, licin dan membayangkan. Yang satu lagi gelap, kasar dan tidak membayangkan apa-apa. Dengan kata lain, satu sisi iaitu muka cermin itu membayangkan dan satu sisi lagi iaitu belakang cermin itu gelap dan tidak membayangkan apa pun.


Semua nama-nama Allah (Asma" Allah) terzahir pada insan. Semua makhluk yang lain itu hanya satu muka cermin sahaja. Allah jadikan iblis dan keturunannya dari sifatNya bernama Jalal, dan Allah jadikan malaikat dari sifatNya yang bernama Jamal.Ciri-ciri kesucian dan beribadat terus menerus diberi kepada Malaikat, tetapi ciri-ciri Iblis dijadikan dari sifat Jalal, maka jadilah ia menyesat dan merosakkan. Itulah sebabnya Iblis itu takabbur dan sombong. Apabila ia diperintah sujud kepada Adam, ia enggan. Maka kafirlah ia.


Oleh kerana manusia mengandungi ciri-ciri yang tinggi dan ciri-ciri yang rendah, sifat yang baik dan sifat yang buruk, dan Allah pilih Rasul, para Nabi, para Waliyullah dari kalangan manusia, maka para Rasul dan Nabi itu pun tidak bebas dari kesilapan dan kesalahan. Tetapi kesilapan mereka tidak menjejaskan dakwah mereka. Ini adalah kerana mereka itu juga manusia biasa.


Para Nabi apabila menerima tugas kenabian, dibebaskan dari dosa besar tetapi dosa yang kecil masih ada jua. Para Waliyullah pula tidaklah Ma'sum (tidak terpelihara). Adalah dikatakan bahawa Waliyullah itu yang hampir dengan Allah dan mencapai tingkat kesempurnaan, mereka dipelihara oleh Allah daripada melakukan dosa-dosa besar.


Dipetik dari kitab Sirrul Asrar fi ma yahtaju ilaihil abrar- The Secret of Secrets- Syekh Abdul Qadir Jailani

Pandangan Syekh Abdul Kadir Jailani tentang realiti kehidupan dunia


"Pada pandanganku, dunia ini adalah umpama fatamorgana, datang dan pergi, bersifat penipu dan palsu. Sebab itu saya tidak pernah meletakkan kepercayaan kepadanya, dan tidak sama sekali terpikat dengannya kerana dia datang dan pergi terlalu pantas.

Berkenaan dengan akhirat pula, saya singgah di situ hanya sebentar sahaja. Bila saya kaji dan perhatikan keadaannya, maka saya dapati masih ada juga kekurangannya. Ia diciptakan buat makhluk, yang mempunyai ciri-ciri yang mirip dunia ini.

Saya lihat Allah telah menyediakan peruntukkan di dalamnya bagi memuaskan kehendak-kehendak diri, yakni Nafs dan segala yang menyenangkan mata belaka. Lalu saya bertanya pula kepada diriku : Apa yang dikehendaki ‘Tuan’ yang memiliki semua makhluk-Nya, yakni ‘Maula’, Pembikin yakni Bari’, Pembuat, yakni Khaliq, dan Pencipta, yakni Muhdits. Apakah ada yang lain daripada ‘Tuan’ ini?!

Apabila sang hamba secara sedar mengabdikan dirinya kepada Allah, dan menunjukkan wajahnya hanya kepada Allah, maka Allah akan emmberinya ganjaran yang utama, iaitu menggantikan kejahilan dengan ilmu, menggantikan rasa jauh dengan Allah dengan rasa hampir, menggantikan sifat diam dengan berkata-kata, rasa kesendirian dan kesunyian dengan rasa keramaian dan persahabatan, menggantikan kegelapan dengan Nur, atau cahaya yang terang benderang dan seterusnya.

Mana yang boleh dicari ganjaran seperti ini, kalau tidak diberikan Tuhan?! Lantara itu perbetulkanlah dirimu supaya engakau termasuk golongan orang yang diberikan kekurniaan utama ini!

Wahai orang yang masih tidur, bangunlah! Kerana air banjir sudah mengelilingi anda. Siapa pemimpin kamu? Nanti di hari Pembicaraan kamu akan dipanggil untuk memberi keterangan. Apa kitab kamu? Siapa guru kamu? Siapa pendakwah (da’i) kamu? Siapa Nabi kamu?

Kamu tidak punya pertalian dengan Nabi kamu ketika itu, kerana orang yang mempunyai pertalian dengan Allah dan Rasulnya pada hari itu ialah orang yang bertakwa. Di mana taqwa kamu, agar kamu dapat mendakwa diri mu ada pertalian dengan Nabi kamu?

Bukalah mata kamu sekarang, cuba lihat apa yang ada di hadapan kamu? Pasukan penghukum sedang menuju kepada kamu. Kamu akan ditarik untuk disiksa!

Wahai orang bodoh! Kamu akan mati. Apa yang kamu usahakan hari ini akan hilang lenyap. Kamu akan meninggalkan isteri, anak, kerabat, rakan, handai taulan, rumah tangga, kebun halaman dan sebagainya. Kamu akan diletakkan di tanah, lalu dikambuskannya. Kamu akan tinggal di dalam kubur. Di sana sama ada yang menemani kamu Malaikat Zabaniyah, yakni Malaikat penyiksa, ataupun Malaikat Rahmah, yakni Malaikat pengasih dan penyayang!

Masing-masing Malaikat itu akan menjalankan tugasnya tanpa berlebih kurang. Malaikat Zabaniyah, yakni penyiksa akan melaksanakan tugasnya tanpa ada belas kasihan. Dan malaikat Rahmah, yakni rahmat akan mengasihani sesiapa pun tanpa keterlaluan. Semuanya sudah tahu tugas masing-masing dan tidak akan diberat atau diringankan melainkan sesuatu dengan apa yang sudah ditentukan.

Sedarkanlah diri kamu wahai manusia! Jangan sampai terlambat. Waktunya akan tiba!"

Dipetik dari kitab Sirrul Asrar fi ma yahtaju ilaihil abrar (Rahsia segala Rahsia yang diperlukan oleh orang-orang yang berbakti (kepada Allah s.w.t.).

Ditahkik dan ditulis semula oleh Syed Ahmad Semait.