DUNIA ISLAM

Tunjuk Perasaan Berlaku Hampir Di Seluruh Negara Umat Islam Hari Ini.

KAABAH

Kota Kelahiran Baginda Nabi Muhammad SAW.

TEKNOLOGI ILMU DAN NIKMAT DARI ALLAH

Teknologi Seumpama Pisau.Memberi Manfaat Jika Digunakan Untuk Kebaikan. Mudarat Jika Digunakan Untuk Jalan Kebatilan.

IQRA

Bacalah, Dengan Nama Tuhanmu Yang Menjadikan Kamu Dari Segumpal Darah...

TAURAT-INJIL-AL QURAN

Taurat dan Injil Disempurnakan Dengan Turunnya Al Quran.

Isnin, 10 Ogos 2009

ALLAH ADA DI MANA-MANA?

Baru-baru ini, saya bertemu dengan dua orang sahabat. Perbualan kami, banyak berkisar tentang sejarah Islam, kemunduran umat Islam hari ini, dan juga termasuklah bab-bab tasauf dan akidah. Salah satu perkara yang paling panjang dibincangkan, ialah mengenai di mana Allah.

Salah seorang rakan saya itu, dengan tegas mengatakan, bahawa Allah ada di mana-mana. Dia berhujah dengan ayat, bahawa segala yang diciptakan ini, mempunyai zat Allah. Ini bermaksud, setiap kejadian di muka bumi ini, mempunyai sifat dan zat Allah yang menyimpulkan bahawa, Allah itu ada di mana-mana.

Namun, saya sebenarnya tidak sependapat dengannya. Bagi saya, apa yang diberitahu oleh Al Quran, bahawa Allah, Pemerintah Yang Maha Tinggi bersemayan (istiwa) di atas Arasy-Nya. Nanti saya akan bentangkan firman Allah yang menegaskan, bahawa Dia dengan Ketinggian dan Keagunggannya, bersemayam di atas Arasy di langit yang tinggi.

Sehinggalah sampai satu ketika, di mana rakan saya ini sanggup mengatakan, Allah ada di mana-mana sehingga di dalam najis juga ada Allah, saya sudah tidak lagi dapat menahan rasa amarah. Bagi saya, pendapatnya itu melampau, kerana telah meletakkan Allah yang Maha Tinggi dan Maha Suci, di sesuatu tempat yang tidak sesuai dengan Keagungan-Nya.

Dalam surah Al Ikhlas, Allah telah menegaskan bahawa Dia itu tidak serupa dengan makhluk yang diciptakan-Nya. Baik dari sudut apa sekali pun. Sekali lagi saya ulangi, baik dari sudut apa sekalipun. Bahkan saya juga amat-amat menolak kata-kata seorang Tok Guru, apabila dia mengatakan bahawa Allah juga mencarut dan Allah juga samseng.

Mencarut itu perbuatan manusia. Mencarut itu pengertiannya secara umum bagi rakyat yang memahami bahasa Malaysia, ialah perbuatan yang tidak baik. Bercakap kotor. Contohnya p****m**k, p***n**t dan sebagainya. Itulah yang kita fahami dengan perkataan mencarut. Jadi, di dalam Al Quran, adakah Allah pernah bercakap kotor di dalam firman-firmanNya?

Ya, Allah ada memberi amaran, tetapi bahasa yang digunakan lebih sesuai ditakrifkan dalam bentuk kata-kata herdikan, sindiran, kutukan dan juga amaran. Herdikan, sindiran, kutukan dan juga ayat-ayat mengugut (amaran) secara umumnya difahami, tidaklah termasuk dalam kata-kata yang boleh dikategorikan dalam istilah mencarut.

Begitu juga dengan mengatakan bahawa Allah itu samseng. Jika Allah samseng, ulama juga samsenglah. Jika perbuatan Allah itu kita katakan sebagai samseng, maka baginda Rasulullah saw dan para sahabat juga bolehlah dianggap sebagai samseng? Bolehkah begitu?

Samseng dalam pengertian bahasa Malaysia di negara ini, ialah seseorang yang mempunyai perlakuan jahat. Orang yang dikenali sebagai samseng, selalunya suka menzalimi manusia lain, bercakap mengikut sedap lidah, mencuri, membunuh, panas baran, suka berkelahi dan bertumbuk, ego dan lain-lain.

Saya tidak pernah lagi mendengar orang-orang awam menisbatkan perbuatan ulama-ulama yang ada di Malaysia, termasuklah tok guru itu sendiri dengan perkataan samseng. Bagaimana agaknya kalau kita katakan, sebagai contoh, Imam Syafie atau Tok Guru Nik Aziz juga sebagai seorang samseng? Agak-agak boleh terima atau tidak jika kita mengatakan demikian kepada dua orang tokoh ilmu?


Apakah Allah bersifat yang sedemikian? Apakah kita boleh menyamakan sifat Allah swt dengan sifat dan perangai manusia yang diciptakan-Nya? Apakah baginda Rasulullah saw dan para sahabat bersifat sedemikian? Inilah akibatnya, apabila bercakap dengan nawaitu untuk menang dan mempengaruhi hati orang lain, semata-mata kerana politik.

Berbalik kepada cerita rakan saya itu, ternyata, dia bercakap mengikut sedap lidah tanpa sebarang dalil dan fakta. Bila bercakap tentang Islam, dalil Quran dan Sunnah terpenting untuk dijadikan hujah.

Inilah akibatnya, jika bercakap mengenai akidah hanya dengan membaca satu dua buku. Apabila bercerita tentang Allah, kita sebenarnya bercakap tentang akidah. Akidah merupakan pokok utama dalam Islam. Kenapa Yahudi itu termasuk di dalam golongan yang dimurkai? Kenapa golongan Nasrani termasuk di dalam golongan yang sesat? Semuanya kerana akidah sesat yang mereka anuti.

Jadi di sini, biar saya bentangkan beberapa hujah yang mengatakan, bahawa Allah itu berada di langit, bersemayam di atas Arasy-Nya sesuai dengan keagungan dan ketinggian-Nya melalui ayat-ayat Al Quran, hadis dan juga pendapat-pendapat imam-imam tersohor termasuklah empat Imam Mazhab.

Firman Allah swt di dalam Al Quran :

Surah Al-A'raaf ayat 7

Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah Yang Menciptakan langit dan bumi dalam enam masa lalu Dia bersemayam di atas Arasy; Dia melindungi malam dengan siang yang mengiringinya dengan deras (silih berganti) dan (Dia pula Yang Menciptakan) matahari dan bulan serta bintang-bintang, (semuanya) tunduk kepada perintahNya. Ingatlah, kepada Allah jualah tertentu urusan menciptakan (sekalian makhluk) dan urusan pemerintahan. Maha Suci Allah Yang Mencipta dan Mentadbirkan sekalian alam-Surah Al-A'raaf ayat 7


Surah Yunus ayat 3

Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang menjadikan langit dan bumi dalam enam masa kemudian Dia bersemayam di atas Arasy mentadbirkan segala urusan. Tidak ada sesiapa pun yang dapat memberi syafaat melainkan sesudah diizinkanNya. (Yang bersifat demikian) itulah Allah, Tuhan (yang memelihara dan mentadbirkan keadaan) kamu; maka tunduklah dan taatlah kamu kepada perintahNya; patutkah kamu setelah mengetahui kenyataan yang tersebut tidak mahu mengingatiNya?


Surah Ar-Rad ayat 2

Allah jualah yang menjadikan langit terangkat tinggi dengan tiada bertiang sebagaimana yang kamu melihatnya, kemudian Dia bersemayam di atas Arasy dan Dia memudahkan matahari dan bulan (untuk faedah makhluk-makhlukNya); tiap-tiap satu dari keduanya beredar untuk suatu masa yang telah ditetapkan. Allah jualah yang mentadbirkan segala urusan; Dia menerangkan tanda-tanda kekuasaanNya satu-persatu, supaya kamu yakin kepada pertemuan Tuhan kamu (untuk menerima balasan).


Surah Taha ayat 5

Iaitu (Allah) Ar-Rahman, yang bersemayam di atas Arasy.


Surah Al Furqan ayat 59

Tuhan yang menciptakan langit dan bumi serta segala yang ada di antara keduanya, dalam enam masa, kemudian Dia bersemayam di atas Arasy, Ialah Ar-Rahman (Tuhan Yang Maha Pemurah); maka bertanyalah akan hal itu kepada Yang Mengetahuinya.


Surah As Sajadah ayat 4

Allah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi serta segala yang ada di antara keduanya dalam enam masa, kemudian Dia bersemayam di atas Arasy; kamu tidak akan beroleh sebarang penolong dan pemberi syafaat selain dari Allah; oleh itu tidakkah kamu mahu insaf dan mengambil iktibar (untuk mencapai keredaanNya)?


Surah Al Hadiid ayat 4

Dialah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, kemudian Dia bersemayam di atas Arasy; Dia Mengetahui apa yang masuk ke bumi serta apa yang keluar daripadanya dan apa yang diturunkan dari langit serta apa yang naik padanya dan Dia tetap bersama-sama kamu di mana sahaja kamu berada dan Allah Maha Melihat akan apa yang kamu kerjakan.


Apa pula pendapat Imam Syafie dan imam-imam lain berkenaan hal ini? Mari kita baca apa pendapat mereka tentang bab istiwa ini.


IMAM SYAFIE

1. Dan Allah swt di atas Arasy-Nya dan Arasy-Nya di langit.

2. Kita menetapkan sifat-sifat (mengithbatkan sifat-sifat Allah) sebagaimana yang didatangkan oleh Al Quran dan yang warid tentang-Nya dari sunnah, kami menafikan tasybih (penyerupaan) tentang-Nya kerana dinafikan oleh Diri-Nya sendiri sebagaimana firman-Nya iaitu Tiada yang semisal dengan-Nya.


IMAM ABUL HASSAN AL ASY'ARI

1. Allah mempunyai sifat, mempunyai tangan, bersemayam di atas arasy-Nya dan mempunyai muka (wajah). Al Quran itu, kalamullah dan bukan makhluk dan Al Quran diturunkan dari langit.

2. Di atas langit-langit itulah Arasy, maka tatkala Arasy berada di atas langit-langit Allah berfirman : Apakah kamu merasa aman terhadap zat yang berada di atas langit? Sesungguhnya, Dia istiwa (bersemayam) di atas Arasy yang berada di atas langit dan tiap-tiap yang tinggi itu dinamakan As-Sama (langit). Yang dimaksudkan di dalam firman Apakah kamu merasa aman terhadap zat yang berada di atas langit bukanlah bermaksud seluruh langit, tetapi Arasy-Nya yang berada di atas langit.


IMAM ABU HANIFAH RAHIMAHULLAH

1. Sesiapa yang mengingkari sesungguhnya Allah berada di atas langit, maka sesungguhnya dia telah kafir. Demikian juga terhadap orang yang tawaqquf (diam) dengan mengatakan : Aku tidak tahu, apakah Tuhanku berada di langit atau di bumi? Berkata Imam Abu Hanifah : Sesungguhnya dia telah kafir kerana Allah telah berfirman :Ar-Rahman di atas Arasy al Istiwa


IMAM AHMAD BIN HANBAL

1. Benar, Allah di atas Arasy-Nya dan tidak ada sesiapa yang tersembunyi dari pengetahuan-Nya


IMAM IBNU KHUZAIMAH

1. Barang siapa yang tidak menetapkan Allah swt di atas Arasy-Nya dan Allah istiwa di atas tujuh langit-Nya, maka dia telah kafir terhadap Tuhannya.

2. Kami beriman dengan khabar dari Allah Jalla wa-'Ala sesungguhnya Pencipta kami Ia beristiwa (bersemayam) di atas ‘ArasyNya. Kami Tidak mengganti/mengubah kalam (firman) Allah dan kami tidak akan mengucapkan perkataan yang tidak pernah dikatakan (Allah) kepada kami sebagaimana (perbuatan kaum) yang menghilangkan sifat-sifat Allah seperti golongan Jahmiyah yang pernah berkata: Sesungguhnya Dia istawla (menguasai) ‘ArasyNya bukan istiwa (bersemayam). Maka mereka telah mengganti perkataan yang tidak pernah dikatakan (Allah) kepada mereka, ini menyerupai perbuatan Yahudi tatkala diperintah mengucapkan: Hithtatun (Ampunkanlah dosa-dosa kami), tetapi mereka mengucapkan (mengubah): Hinthah (makanlah gandum)! Mereka (kaum Yahudi) telah menyalahi perintah Allah Yang Maha Agung dan Maha Tinggi maka seperti itulah (perbuatan kaum) Jahmiyah"


SYEIKH ABDUL QADIR AL JAILANI

1. Tidak boleh mensifatkan Allah bahawa Ia berada di tiap-tiap tempat. Bahkan (wajib) mengatakan: Sesungguhnya Allah di atas langit (yakni) di atas ‘Arasy sebagaimana Ia telah berfirman: Ar Rahman di atas Arasy, Ia beristiwa. Dan wajiblah memutlakkan sifat istiwa tanpa takwil, sesungguhnya Allah istiwa dengan ZatNya di atas ‘Arasy. KeadaanNya di atas ‘Arasy disebut pada tiap-tiap kitab yang Dia turunkan kepada tiap-tipa Nabi yang diutus tanpa bertanya (para nabi yang diutus tidak bertanya): Bagaimana caranya (Allah istiwa di atas ‘ArasyNya)?"


Jelas, di dalam Al Quran, Allah swt telah menegaskan sebanyak 7 kali bahawa Dia dengan Ketinggian dan Keagungan-Nya bersemayan di atas Arasy di langit yang tertinggi. Mengapa pula kita mengatakan Allah ada di mana-mana?


Sebenarnya, yang ada di mana-mana di sekeliling kita, termasuklah diri kita sendiri ini ialah ilmu-Nya, dan bukanlah Allah swt itu sendiri yang berada di mana-mana. Ini telah diterangkan oleh Imam Malik r.a. :


"Allah berada di atas langit sedangkan ilmu-Nya di tiap-tiap tempat (iaitu di mana-mana), tidak tersembunyi sesuatupun dari-Nya"


Mudah-mudahan, apa yang dibentangkan ini, dapat memberikan manfaat pada kita semua dalam memperbetulkan akidah. Jangan pula ada yang mengatakan bahawa saya bermazhab Wahabi kerana sejak akhir-akhir ini, ramai yang mengatakan bahawa golongan bermazhab wahabi yang mempunyai iktikad bahawa Allah swt bersemayam di atas Arasy.


Untuk makluman, saya tidak pernah menganggap bahawa apa yang dikatakan sebagai Wahabi itu adalah satu mazhab.


Saya tidak memandai-mandai mengatakan bahawa Allah itu bersemayam di atas Arasy tetapi Allah swt sendirilah yang memberitahu pada makhluknya bahawa Dia dengan ketinggian dan keagungan-Nya, bersemayam di atas Arasy di atas langit yang ke tujuh.